EMSELLA

Emsella ger förbättrad livskvalitet och självförtroende

Emsella-behandling är en innovativ, icke-kirurgisk terapiform som utvecklats för att förbättra bäckenbottenmuskulaturens styrka och funktion. Genom att använda högintensiv fokuserad elektromagnetisk teknologi (HIFEM), stimulerar Emsella musklerna i bäckenbotten med repetitiva kontraktioner, likt intensiv träning. Detta bidrar till att återuppbygga muskelstyrkan och förbättra kontroll över urinblåsan. Behandlingen är på så vis särskilt fördelaktig för individer som upplever urininkontinens och andra relaterade symptom. Emsella ger patienten en möjlighet att genomgå terapin fullt påklädd, vilket skapar en komfortabel och diskret erfarenhet utan lång återhämtningstid. Grundläggande principer för Emsella Emsella utnyttjar HIFEM-teknologi för att effektivt stimulera bäckenbottens muskulatur, utan någon form av kirurgiskt ingrepp. Emsella-behandlingen kan genomföras på bara 28 minuter, optimalt för att integrera i en hektisk vardag. Genom tusentals supra-maximala kontraktioner erbjuder Emsella en intensiv träning som inte kan uppnås genom traditionella metoder, stärkande muskeltonus och uthållighet. En regelbunden behandlingsplan med Emsella kan resultera i betydande förbättringar, som ökad muskelstyrka och förbättrad blåskontroll, vilket i sin tur förbättrar livskvalitet.

Emsella-behandlingen är framförallt lämplig för personer som upplever urininkontinens och behöver stärka sin bäckenbottenmuskulatur. Denna icke-invasiva metod är ett alternativ för de som föredrar eller kräver en behandling utan kirurgi.

Patienter med olika grader av bäckenbottenrelaterade problem, såsom stressinkontinens, trängningsinkontinens och blandad inkontinens, kan ha fördel av denna behandling. Även personer som nyligen fött barn eller genomgått bäckenkirurgi kan finna Emsella-behandlingen till hjälp för att återställa styrkan i bäckenbottenmusklerna.

Det är viktigt att nämna att Emsella är lämpligt för både kvinnor och män som vill förbättra sin bäckenbottenfunktion. Behandlingen kan också vara ett komplement till andra terapeutiska

Emsella-behandlingen är i allmänhet säker och effektiv för personer som lider av sömnlöshet. Det finns dock vissa kontraindikationer och begränsningar att ta hänsyn till.

En kontraindikation för Emsella-behandlingen är om du har en pacemaker eller annan elektronisk enhet implanterad i kroppen. Eftersom Emsella använder elektromagnetiska impulser kan det störa funktionen hos dessa enheter och potentiellt vara riskabelt. Det är viktigt att rådgöra med din läkare om du har någon form av implanterade enheter innan du genomgår behandlingen.

En annan begränsning för Emsella-behandlingen är om du är gravid. Eftersom behandlingen innebär elektromagnetiska stötar kan det påverka fostrets utveckling och utgöra en risk för både dig och ditt barn. Det är rekommenderat att avstå från Emsella-behandlingen under hela graviditeten.

För personer som lider av allvarliga hudinfektioner eller har aktiva maligniteter kan det också finnas begränsningar för Emsella-behandlingen. Det är viktigt att rådgöra med din läkare för att bedöma om det är lämpligt att genomföra behandlingen med hänsyn till din specifika situation.

Sammanfattningsvis är det viktigt att diskutera eventuella kontraindikationer eller begränsningar för Emsella-behandlingen med din läkare. De kommer att kunna bedöma om behandlingen är säker och passande för dig baserat på din medicinska historia och aktuella hälsotillstånd.

Innan Emsella-behandlingen påbörjas är det viktigt att känna till några grundläggande förberedelser. För en lyckad behandlingsprocess är det fundamentalt att patienten är välinformerad och bekväm. En noggrann genomgång av patientens medicinska historik och aktuella hälsostatus är nödvändig för att undvika kontraindikationer och maximera behandlingsresultatet. Det är även viktigt att ha realistiska förväntningar på behandlingens resultat. Utöver detta bör patienten klä sig i bekväma kläder som tillåter avslappnad sittställning.

Patientens intag av vätska och föda på behandlingsdagen bör vara normalt. Det finns inga särskilda dieter eller begränsningar att iaktta före sessionen. Patienten uppmanas att tömma urinblåsan precis före behandlingen för ökad komfort. Det är även viktigt att patienten informerar behandlaren om eventuell graviditet. Ett lugnt sinne är en förutsättning – det rekommenderas att undvika stressande aktiviteter före behandlingen.

Ha alltid en öppen dialog med din vårdgivare. Kommunicera tidigare erfarenheter eller befintliga oro kring behandlingen. Såsom alla medicinska procedurer, förutsätter Emsella-behandling en grundlig förankring i Forskningsbaserad Praxis (FBP), och kunskapen om dess principer och potentiella resultat bör vara väl grundad och förstådd av patienten.

Under behandlingen sitter patienten bekvämt på Emsella-stolen, fullt påklädd. En unik elektromagnetisk teknologi genererar högintensiva fokuserade elektromagnetiska vågor, som tränger djupt in i bäckenbottens muskler och orsakar supramaximala kontraktioner. Dessa muskelkontraktioner är kraftfulla och snabba, vilket förstärker musklerna och förbättrar deras styrka och funktion.

Patienten känner en rytmisk känsla i bäckenbottenområdet. Detta är helt normalt och indikerar att behandlingen verkar som avsett.

Ingen smärta ska förekomma under Emsellas sessioner. Känslan kan vara ovant, men patienten bör inte uppleva obehag eller smärta.

Om patienten känner obehag bör detta omedelbart kommuniceras till behandlaren. Åtgärder kan då vidtas för att justera intensiteten och säkerställa patientens komfort.

Det är essentiellt att patienten förblir still under sessionen för att elektromagnetiska vågor ska kunna riktas korrekt mot bäckenbottens muskler. Rörelse kan minska effektiviteten av energiöverföringen och därmed behandlingens resultat.

Sessionerna varar normalt cirka 28-30 minuter och under denna tid kan patienten läsa, lyssna på musik eller helt enkelt slappna av. Det är en smärtfri och icke-invasiv behandling, vilket innebär att patienten kan återgå till sina normala aktiviteter direkt efter sessionen.

Efter behandlingssessionen är det inte ovanligt att känna sig upplivad på grund av de muskelkontraktioner som har stimulerats. Detta känslotillstånd är en positiv indikation på att musklerna har varit aktiva och behandlingen har haft önskad effekt.

FAQ - Vanligaste frågorna Emsella

När Emsella-behandling inte rekommenderas

Emsella-behandlingen är inte lämplig för patienter med elektroniska implantat som pacemakers, defibrillatorer eller insulinpumpar, på grund av de elektromagnetiska fälten. Det kan leda till störningar i implantatens funktion.

Individer som har metallimplantat i bäckenområdet bör även undvika behandling. Dessa kan bli uppvärmda av de elektromagnetiska fälten och orsaka skada.

Gravida kvinnor avråds också från Emsella-behandling då säkerheten för fostret inte kan garanteras. Behandlingen kan potentiellt påverka graviditetsförloppet eller skada det utvecklande barnet. Andra uteslutna tillstånd inkluderar blödningstillstånd och vissa infektioner i bäckenregionen.

 

Patienter med cancer eller en historia av cancer inom behandlingsområdet bör också rådgöra noga med sin läkare innan behandlingen påbörjas. Ökad blodflöde och metabolisk aktivitet till följd av Emsellas muskelkontraktioner kan teoretiskt påverka cancerutvecklingen. Som alltid bör en grundlig medicinsk bedömning och riskanalys utföras i samråd med kompetent vårdpersonal.

 

Behandlingsområden

Vad är Emsella?

Urininkontinens orsakas av försvagade bäckenbottenmuskler som otillräckligt stödjer bäckenorganen och minskar urinblåsan. Behandlingen för inkontinens stimulerar effektivt bäckenbottenmusklerna med tusentals supramaximala sammandragningar per session. Behandlingen rehabiliterar svaga bäckenmuskler och återställer neuromuskulär kontroll för behandling av urininkontinens hos kvinnor och män. Det stimulerar muskelsammandragningar för att förhindra läckage utan att behöva medvetet "hålla inne" hela tiden. Den världsunika metoden för att hjälpa patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse. Urininkontinens är en mycket vanlig åkomma.

Vad kostar en Emsella behandling?

Hos Sthlm Aesthetics kostar 2900 kr per behandling.

Hur många Emsella behandlingar behöver jag?

Rekomemndationen är två pass per vecka under tre veckor, totalt sex sessioner. Behandlingen är snabb och enkel. 
Vi kan nu behandla urininkontinens och förlust av sexuell funktion enkelt och icke-invasivt.

Vad kan Emsella uppnå?

Inkontinens kan begränsa ditt liv på många sätt, cirka 19 miljoner kvinnor lider av inkontinens i USA och cirka 33 % av alla män upplever läckage då och då.

Människor som lider av inkontinens behöver ofta leta efter närmaste badrum eftersom de kan tappa urin när de nyser, hostar eller till och med skrattar. Vissa människor slutar göra saker de älskar som sport eller utomhusaktiviteter på grund av inkontinens. Dessutom finns det olika grader av inkontinens. Medan vissa människor kanske bara läcker några droppar ibland, tvingas andra ta med sig ett par extra byxor vart de än går.

Den världsunika metoden för att hjälpa patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredsställelse.

11.200 kontraktioner på 28min!
Rekomenderad kur består av 6st behandlingar som görs under 3 veckors tid.